Fosforanowanie

Powłoki fosforanowe zalicza się do powłok konwersyjnych wytwarzanych w roztworach fosforanów metali ciężkich głównie Zn i Mn.

Pokrywane metale
stal
Stosowane metody
zawieszkowa i bębnowa
Grubość warstwy
1-9g/m2
zastosowanie
Fosforanowanie znajduje zastosowanie w motoryzacji, przemyśle oraz budownictwie.
Zalety pokrycia
  • zapewnia czasową ochronę wyrobów w czasie transportu, magazynowania oraz eksploatacji
  • sprawia, że na fosforanowym elemencie lepiej trzyma farba lub lakier
  • powłoka fosforanowa jest dobrym izolatorem, dlatego często używana jest w elektrotechnice i podobnych branżach
Właściwości pokrycia
  • polepsza właściwości antykorozyjne i mechaniczne
  • ułatwia obróbkę plastyczną stali na zimno – przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie
  • warstwa przeciwcierna zmniejsza współczynnik tarcia i zużycia części