Fosforanowanie

Powłoki fosforanowe zalicza się do powłok konwersyjnych wytwarzanych w roztworach fosforanów metali ciężkich głównie Zn i Mn.

Pokrywane metale
stal
Stosowane metody
zawieszkowa i bębnowa
Grubość warstwy
1-9g/m2
zastosowanie
przemysł motoryzacyjny
Zalety pokrycia
  • do ochrony czasowej wyrobów w czasie transportu, magazynowania oraz eksploatacji
  • jako warstwy podkładowej pod powłoki malarskie polepszające własności antykorozyjne i mechaniczne
  • jako warstwy ułatwiające obróbkę plastyczną stali na zimno – przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie
  • jako warstwy przeciwcierne, zmniejszające współczynnik tarcia i zużycia części
  • jako warstwy izolujące stosowane do celów elektrotechnicznych